Blog

Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów Associazione Formazione 24H , akredytowane przez Włoskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego ( Ministero dello Sviluppo Economico ) potwierdziło Certyfikatem Jakości i Profesjonalnej Kwalifikacji Usług najwyższe standardy kształcenia mediatorów rodzinnych
świadczone przez Polskie Centrum Edukacji Prawnej 

 

 

22 marca 2023
Akredytacja

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223