Nasi wykładowcy

Założycielka i prezeska Polskiego Centrum Edukacji Prawnej. Przez piętnaście lat prowadziła kancelarię  na warszawskim Bemowie i zarządzała zespołem adwokatów i radców prawnych.

Swoją praktykę zawodową i naukową koncentruje wokół prawa cywilnego, rodzinnego i karnego wykonawczego.

Wykładała prawo cywilne na wielu wydziałach prawa zarówno w Polsce jak i poza jej granicami (m.in w Londynie i Brukseli). Każdego roku jest promotorem co najmniej 30 magistrantów, a także recenzentem artykułów naukowych i prac dyplomowych.

Autorka wielu publikacji, wydawanych przez wiodące czasopisma naukowe znajdujące się na listach ministerialnych m.in Monitor Prawniczy i  ADR Arbitraż i Mediacje, wyd. CH Beck .

Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

Jest mediatorką w Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 

Umieszczona na liście 25 najwybitniejszych prawniczek w Polsce magazynu Forbes,

a także laureatka konkursu "Brylanty Łazarskiego"

prof. ucz. dr n. pr. Małgorzata Wojciechowicz, LL.M

Doktor nauk prawnych, radca prawny, mediator. 

Początkowo związany z wymiarem sprawiedliwości, gdzie pracował jako asystent sędziego w jednym z małopolskich Sądów Rejonowych. 

Od 2016 r. związany z sektorem organizacji pozarządowych. 

Autor wielu publikacji naukowych oraz uczestnik wielu konferencji naukowych - krajowych oraz międzynarodowych. 

dr n. pr. Bartosz Smółka

doktor nauk prawnych, adwokat, mediator  z listy stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, pełniła funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Administracja Elektroniczna; Wykładowca Akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku; a także z zakresu prawa medycznego, z Kadry Eksperckiej MBA, na Uczelni Łukaszewski w Warszawie; 

 

Autorka 50 publikacji naukowych, wydanych w języku polskim oraz angielskim w tym m.,in z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście realizacji norm prawa karnego materialnego, jak np. Wybrane zagadnienia dotyczące kradzieży tożsamości na gruncie przepisów prawa karnego i prawa medycznego.

dr n. pr. Marta Kowalczyk-Ludzia

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych oraz prywatności.

 

Członek zespołu eksperckiego Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. Uczestniczył w pracach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych oraz Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain ochrony danych osobowych w zespole ds. administracji w Ministerstwie Cyfryzacji.Pełnił funkcje Inspektora Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego oraz był odpowiedzialny za obszar ochrony danych osobowych w spółce Skarbu Państwa w zakresie energetyki.

Prace naukową i zawodową poświęcił zagadnieniom prawnym dotyczącym ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem kwestii IT 

Mateusz Jakubik, MBA

doktor nauk prawnych, notariusz, mediator

wykładowca na kierunku Mediacje sądowe i pozasądowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu; trener prawa; współzałożycielka Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju i Komunikacji „Porozumienie”; aktywnie działa na rynku przedsiębiorców Małopolski jako członkini Klubu Ambasada Współpracy; uczestniczka seminarium doktorskiego na Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, w Katedrze Prawa Cywilnego pod przewodnictwem prof. nadzw. dr. hab. Mariusza Załuckiego; praca naukowa poświęcona instytucji arbitrażu w sprawach spadkowych.  

dr n. pr. Iwona Moryc

 

doktor nauk prawnych i inżynier. Auditor wiodący ISO/IEC 27001:2022 oraz posiadacz (CC) wydanym przez (ISC). Adiunkt na Uniwersytecie Śląskim. Członek CYBER SCIENCE. Założyciel LegalHackers Katowice. Asystent w zakończonych projektach dotyczących wykorzystania nowych technologii w przemyśle: MAS4AI na Uniwersytecie Śląskim i SHOP4CF na Uniwersytecie Opolskim. Alumn stypendiów w Polsce, Hiszpani i Niemczech. Prowadzący wykłady na Uczelniach w Polsce i we Włoszech. Kierownik studiów podyplomowych “Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyferowej” na Uniwersytecie Śląskim. 

 

 

dr n. pr. Rafał Prabucka 

stały mediator wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. 

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo wychowawczej (Uniwersytet Szczeciński). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej (Uniwersytet Szczeciński), psychologii zarządzania (Zachodniopomorska Szkołę Biznesu) oraz studium terapii dzieci i młodzieży (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii). 

Wykłada mediacje oraz przedmioty pedagogiczne na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Collegium DaVinci w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie oraz w Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Ze względu na swoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe specjalizuję się głównie w mediacjach rodzinnych.

 

mgr Edyta Borysiak

adwokat, stały mediator sądowy, mediator w centrach mediacyjnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego,

 

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, wykładowca akademicki oraz trener.  

adw. Paweł Janus

Stały mediator wpisany na listę Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych oraz administracyjnych. Socjolog, psychopedagog, coach ACC, facylitator, specjalista ds prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.   Odbyła blisko 2000 spotkań jako coach, mediator, profilaktyk, edukator. W czerwcu 2016 roku została liderem Zachodniopomorskiego Centrum Mediacji.  W sierpniu 2016 roku współorganizowała Kongres "Trenerów Mediacji" dla trenerów mediacji z całej Polski.  Od 6 lat współpracuje z WSB w Szczecinie,  gdzie jest wykładowcą na kierunku "Mediacje".  Od tego też czasu współtworzy Stowarzyszenie Mediatorów CONSENSUS, które  realizuje autorski program szkolenia „Mediacje Sądowe i Pozasądowe” w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.

mgr Anna Franecka

ukończyła studia podyplomowe  z mediacji gospodarczych na WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Jest stałym mediatorem  wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Wykładowca akademicki, specjalista w zakresie mediacji: pracowniczych, gospodarczych, cywilnych i rodzinnych. Członek Zarządu i Rzecznik Prasowy Polskiego Centrum Mediacji o/Poznań. Prowadzi własną praktykę mediacyjną.

 

mgr Katarzyna Radziejewska

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223