PROGRAMY BADAWCZE 

Mediation Research and Development Program - Inicjatywa Polskiego Centrum Edukacji Prawnej

  Wprowadzenie 

Polskie Centrum Edukacji Prawnej (PCEP) z przyjemnością przedstawia innowacyjny program badawczy, który ma na celu nie tylko wyposażenie studentów prawa w zaawansowane kwalifikacje zawodowe, ale również przeprowadzenie dogłębnych badań naukowych na temat skutecznego kształcenia mediatorów. 

  Uczelnia EWSPA jako pierwsza w programie  

Program obejmuje intensywne 72h szkolenia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez ekspertów w dziedzinie mediacji. Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w symulacjach mediacyjnych, warsztatach oraz ćwiczeniach praktycznych, co umożliwi im zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

 Cele Programu 

Główne cele programu pilotażowego obejmują:

 • Wyposażenie studentów prawa w zaawansowane kwalifikacje zawodowe:

  • Przygotowanie do wykonywania zawodu Mediatora (PKD 69.10.Z)
  • Uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje mediatorów
  • Zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy poprzez specjalistyczne kwalifikacje
 • Przeprowadzenie badań naukowych:

  • Analiza i ocena efektywności stosowanych metod mediacji
  • Badania nad skutecznymi metodami kształcenia mediatorów
  • Publikacja wyników badań w recenzowanych czasopismach naukowych
  • Wzbogacenie literatury przedmiotu i rozwój teorii oraz praktyki mediacji
 • Promocja alternatywnych metod rozwiązywania sporów:

  • Propagowanie mediacji jako preferowanej metody rozwiązywania konfliktów
  • Redukcja obciążenia sądów poprzez promowanie mediacji
 • Zrozumienie procesów mediacji i negocjacji:

  • Dogłębne zrozumienie różnych modeli i technik mediacji oraz negocjacji
  • Adaptacja zdobytych umiejętności w różnych kontekstach prawnych i biznesowych
 • Zdobycie praktycznego doświadczenia:

  • Uczestnictwo w symulacjach mediacyjnych, warsztatach i ćwiczeniach praktycznych pod kierunkiem doświadczonych mediatorów
  • Przygotowanie do rzeczywistych wyzwań zawodowych
 • Wzmocnienie pozycji uczelni jako lidera w edukacji prawniczej:

  • Wzmocnienie pozycji uczelni jako innowacyjnej instytucji edukacyjnej
  • Przygotowanie absolwentów do spełnienia wymagań współczesnego rynku pracy

 

  Korzyści dla uczestników 

  Skuteczne  Kształcenie Mediatorów 

 • Uzyskanie certyfikatu mediatora, potwierdzającego specjalistyczne kwalifikacje
 • Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy poprzez zdobycie unikalnych umiejętności
 • Możliwość udziału w badaniach naukowych i publikacji wyników
 • Rozwinięcie umiejętności praktycznych i teoretycznych w zakresie mediacji
 • Dostęp do profesjonalnych materiałów dydaktycznych i wsparcia ekspertów
 • Zdobycie cennego doświadczenia praktycznego

 

 

Jednym z kluczowych obszarów badań w ramach programu jest skuteczne kształcenie mediatorów. Program ma na celu:

 • Identyfikację najskuteczniejszych metod nauczania: Przeprowadzanie badań nad różnymi metodami dydaktycznymi stosowanymi w kształceniu mediatorów, w tym wykładami, warsztatami praktycznymi, symulacjami i studiami przypadków.
 • Ocena efektywności programów szkoleniowych: Analiza wyników szkoleniowych uczestników, w tym ich zdolności do prowadzenia mediacji w rzeczywistych sytuacjach po zakończeniu programu.
 • Wyniki badań będą publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych, co przyczyni się do rozwoju wiedzy naukowej w zakresie mediacji oraz stworzenia modelu skutecznego kształcenia mediatorów, który będzie mógł być wdrażany w innych instytucjach edukacyjnych.

 • Adaptacja nowoczesnych technologii w nauczaniu: Badanie wpływu technologii, takich jak e-learning, symulacje komputerowe i inne narzędzia cyfrowe, na skuteczność kształcenia mediatorów.
 • Rozwój umiejętności miękkich: Skupienie się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i negocjacyjnych, które są kluczowe dla skutecznych mediatorów.

  Kolejne etapy 

Kontynuacja Szkolenia

Program będzie kontynuowany zgodnie z harmonogramem, obejmując dalsze wykłady, warsztaty oraz sesje mentorskie. Planowane są również dodatkowe seminaria z udziałem międzynarodowych ekspertów w dziedzinie mediacji.

 

Rozszerzenie Programu

Na podstawie uzyskanych wyników i opinii uczestników, do programu przystąpią kolejne uczelnie w Polsce. 

 

Publikacja Wyników Badań

Wyniki badań będą systematycznie publikowane oraz prezentowane na konferencjach. Publikacje te przyczynią się do rozwoju wiedzy naukowej w zakresie mediacji oraz promocji najlepszych praktyk w kształceniu mediatorów.

  Podsumowanie 

Program badawczy realizowany przez Polskie Centrum Edukacji Prawnej we współpracy z EWSPA jest obecnie na kluczowym etapie realizacji. Dotychczasowe działania przyniosły obiecujące wyniki, a dalsza realizacja programu zapowiada się równie owocnie. Jesteśmy przekonani, że nasz program przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia mediatorów oraz popularyzacji mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania sporów.

 

  Studenci Psychologii AEH Dołączają do Programu Mediacyjnego PCEP 

Z radością informujemy, że do naszego nowatorskiego programu mediacyjnego dołączyli studenci psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (AEH)!

 

Polskie Centrum Edukacji Prawnej (PCEP) z dumą wita studentów psychologii AEH, którzy postanowili dołączyć do naszego programu.
Ta współpraca otwiera nowe możliwości dla studentów AEH, pozwalając im na zdobycie cennych kwalifikacji zawodowych oraz udział

w badaniach naukowych, które przyczynią się do rozwoju wiedzy w dziedzinie mediacji.

 

 

Harmonogram Zajęć

Zajęcia będą odbywały się online przez 5 weekendów we wrześniu, co umożliwi elastyczne uczestnictwo bez konieczności rezygnacji

z innych obowiązków.

 

Publikacja Wyników Badań

Wyniki badań będą systematycznie publikowane oraz prezentowane na konferencjach. Publikacje te przyczynią się do rozwoju wiedzy naukowej w zakresie mediacji oraz promocji najlepszych praktyk w kształceniu mediatorów.

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223