Blog

Tym razem przedmiotem badań było tempo rozwoju mediacji rodzinnych w Polsce od początku jej funkcjonowania.
 

Artykuł został opublikowany nakładem Wydawnictwa C.H.Beck , zapraszamy do lektury

12 stycznia 2022
M. Wojciechowicz, Mediacja Rodzinna w Polsce w latach 2006-2020 w statystykach wymiaru sprawiedliwości, ADR Arbitraż i Mediacje, Nr 4 (56)/2021

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223