Blog

publikacja nt. statusu prawnego zawodu mediatora sądowego w sprawach cywilnych i rodzinnych dostępny na stronie wydawnictwa CH Beck

01 stycznia 2022
M. Wojciechowicz, Status prawny zawodu mediatora sądowego, ADR Arbitraż i Mediacja, Nr 2 (54)/ 2021

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223