Blog

Mediacje sądowe i pozasądowe (w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych) w Polskiej Klasyfikacji Działalności są zgrupowane jako „działalność prawnicza” pod numerem 69.10. Powstaje zatem pytanie, czy osoby świadczące usługi mediacyjne mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług?

 

To zależy...   a zależy m.in od tego, czy świadczone przez mediatora usługi będą miały charakter usług doradczych i prawniczych, czy też nie.

 

Zdaniem Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), mediator może skorzystać ze zwolnienia o którym mowa art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług,  dlatego że usługi mediacyjne nie są usługami doradztwa ani prawniczymi. KIS powołując się na Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, uzasadnił że "mediacja jest wyłącznie pośrednictwem w sporze mającym na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia."  Oznacza to, że usługi mediacji bez świadczenia usług prawniczych i doradczych nie podlegają opodatkowaniu VAT.

 

por. Interpretacja indywidualna z dnia 10 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.894.2022.2.WL, a także Interpretacja indywidualna z dnia 12 lipca 2023 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.333.2023.2. WL

 

źródło: prof. ucz. dr n . pr. Małgorzata Wojciechowicz - LinkedIn

 

02 stycznia 2024
Mediacja a VAT

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223