Blog

Z radością informujemy, że Polskie Centrum Edukacji Prawnej w partnerstwie z Uczelniami Wyższymi rozpoczyna program badawczy: Mediation Research and Development Program, którego celem jest m.in:

 

  1. Przeprowadzenie badań naukowych: W ramach programu przewidziane jest przeprowadzenie badań naukowych, które pozwolą na analizę i ocenę efektywności metod mediacji stosowanych w praktyce. Wyniki tych badań zostaną opublikowane w formie publikacji naukowej, co przyczyni się do wzbogacenia literatury przedmiotu i dalszego rozwoju dyscypliny.
  2. Profesjonalne kwalifikacje: Ukończenie programu umożliwi studentom uzyskanie certyfikatów potwierdzających ich kwalifikacje jako mediatorów, zwiększając ich konkurencyjność na rynku pracy i otwierając nowe możliwości zawodowe.
  3. Promocja alternatywnych metod rozwiązywania sporów: Program ma na celu promowanie mediacji jako preferowanej metody rozwiązywania konfliktów, przyczyniając się do odciążenia sądów
  4. Zrozumienie procesów mediacji i negocjacji: Program zapewni dogłębne zrozumienie różnych modeli i technik mediacji oraz negocjacji, pozwalając uczestnikom na adaptację w różnorodnych sytuacjach prawnych i biznesowych.
  5. Praktyczne doświadczenie: Poprzez symulacje, warsztaty i ćwiczenia praktyczne, studenci będą mieli okazję do zastosowania nabytych umiejętności pod okiem doświadczonych mediatorów, przygotowując ich do realnych wyzwań zawodowych.

 

 

03 maja 2024
 Mediation Research and Development Program

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223