Informacje na temat szkoleń

nakładem wydawnictwa Archaegraph, ukazała się recenzowana wieloautorska monografia naukowa, pt. ” Common Law. Historia, doktryna, praktyka, konteksty”, w której prezeska Polskiego Centrum Edukacji Prawnej opublikowała artykuł, przedmiotem, którego była analiza stanów prawnych mediacji rodzinnych w wybranych krajach anglosaskich.

Monografia dostępna jest w trybie Open Access na stronie wydawnictwa 
Zapraszamy do lektury

18 sierpnia 2023
M.Wojciechowicz, Analiza stanów prawnych mediacji rodzinnych w wybranych krajach anglosaskich. Studium prawno - porównawcze

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223