Blog

W najnowszym numerze MoP  wyd. CH Beck pojawił się artykuł naukowy prezes PCEP.

Celem przedmiotowej publikacji jest ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw w przedmiocie opieki naprzemiennej i rodzinnego postępowania informacyjnego.

 

 

17 maja 2022
Opieka naprzemienna i rodzinne postępowanie informacyjne na tle projektowanych zmian

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223