Blog

Miło nam poinformować, że Polskie Centrum Edukacji Prawnej rozpoczęło strategiczną współpracę z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, w ramach naszego innowacyjnego programu

„Mediation Research and Development Program”

Celem programu jest:

➡ wyposażenie studentów/absolwentów prawa w umiejętności mediacji oraz promowanie mediacji jako preferowanej metody rozwiązywania sporów profesjonalizacja i popularyzacja zawodu mediatora

➡ analiza efektywności metod nauczania w kształceniu mediatorów

➡ analiza wpływu technologii na jakość kształcenia w mediacji i ocena efektywności metod mediacji stosowanych w praktyce

 

Wspólnie dążymy do ugruntowania mediacji jako metody preferowanej w rozwiązywaniu sporów oraz do wzmocnienia roli mediatorów w kontekście prawnym i społecznym.

 

🎯 Dlaczego jest to istotne:W dzisiejszym świecie, umiejętność efektywnego rozwiązywania konfliktów jest nieoceniona. Mediacja oferuje podejście, które nie tylko zapewnia rozwiązania prawne, ale również sprzyja trwałemu pojednaniu stron. Jako profesjonaliści, przygotowujemy uczestników do pełnienia roli mediatorów, wyposażając ich w narzędzia do zarządzania konfliktami w sposób konstruktywny i etyczny.

 

👥 Korzyści dla uczestników:Studenci i absolwenci EWSPA wezmą udział w 72h programie kształcenia i zyskają nie tylko nowe kompetencje zawodowe, ale również będą mieli okazję do uczestnictwa w badaniach wpływających na przyszłe praktyki w dziedzinie mediacji. To unikalna okazja do rozwoju osobistego i zawodowego, otwierająca drzwi do kariery w dynamicznie rozwijających się sektorach prawa.

 

Zapraszamy do śledzenia postępów naszego projektu !

 

17 maja 2024
Polskie Centrum Edukacji Prawnej łączy siły z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji !

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223