Blog

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dzięki czemu możemy realizować szkolenia finansowane  m.in z Urzedów Pracy, Funduszy Europejskich i Krajowych Funduszy Szkoleniowych

Sprawdź jak zdobyć środki na szkolenie.

 

1. DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY

Urząd Pracy oferuje całkowicie bezzwrotne dofinansowanie oferowanych przez nas szkoleń. 

Skontaktuj się ze swoim Urzędem Pracy lub zwróć się do nas abyśmy zrobili to w Twoim imieniu.

 

2. BONY SZKOLENIOWE

Właściciele firm mogą skorzystać z zapomogi finansowej w postaci bonów szkoleniowych zarówno dla siebie jak i swoich pracowników. Wysokość wsparcia wynosi 80%  wartości szkolenia

http://bonyszkoleniowe.eu

 

3. PROJEKT OPEN

Pieniądze na kształcenie z Funduszu Open to nieoprocentowana pożyczka dla dorosłych na różne formy kształcenia, również on-line.  Nie trzeba być osobą bezrobotną. 

https://open.frp.pl/

 

4.  POŻYCZKA NA KSZTAŁCENIE OD MINISTERSTWA ROZWOJU

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój od czerwca 2017 prowadzi nabór wniosków o pożyczkę na kształcenie. Nabory są kilka razy w roku.

https://inwestujwrozwoj.pl

 

5. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

O dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą się ubiegać właściciele firm. Środki można przeznaczyć na szkolenie siebie lub swoich pracowników. 

Małe przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze 100% pokrycia kosztów szkoleń, a większym wystarczy 20% wkładu własnego.

http://kfs.pl

02 lutego 2022
wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223