Blog

ISO 21001:2018 to międzynarodowy standard zarządzania organizacją edukacyjną, który potwierdza naszą dbałość o jakość, skuteczność i doskonalenie naszych usług edukacyjnych.

Certyfikacja obejmuje nasze szkolenia i projekty edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

 

Co to oznacza dla naszych klientów?

- Gwarancję najwyższej jakości naszych szkoleń.
 - Pewność, że nasze procesy edukacyjne są zgodne z międzynarodowymi standardami.
-  Ciągłe doskonalenie naszych usług w celu jeszcze lepszego spełniania Waszych oczekiwań.

 

Jednostka certyfikująca, Certika Sp. z o.o., jest PIERWSZĄ W POLSCE jednostką certyfikującą, która przeprowadziła ocenę zgodności na normę ISO 21001 „System Zarządzania Organizacją Edukacyjną”. 

 

W raporcie z audytu napisano, że „Gdyby jednostka certyfikująca mogła przyznawać certyfikaty „z czerwonym paskiem” to Polskie Centrum Edukacji Prawnej Sp. z o. o. zdecydowanie by na takie wyróżnienie zasługiwało za przejrzysty, przemyślany i dokładny SZOE.”

Sukces ten jest wynikiem ciężkiej pracy i zaangażowania całego naszego zespołu, a szczególnie Pani Prezes prof. ucz. dr n. pr. Małgorzata Wojciechowicz, która nieustannie dąży do doskonałości i innowacji w edukacji.

Dziękujemy wszystkim naszym klientom, partnerom i zespołowi za wsparcie i współpracę.

 

Razem budujemy lepszą przyszłość edukacyjną!

 

27 maja 2024
Z dumą ogłaszamy, że dzięki nasza organizacja uzyskała certyfikat ISO 21001:2018! 

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223