Blog

Na konferencji prof. dr n. pr. Małgorzata Wojciechowicz, wygłosi referat nt "Dopuszczalności zawarcia ugody w postępowaniu o podział majątku wspólnego obejmującej oświadczenia woli, dla których w przepisach szczególnych przewidziana jest forma szczególna"

 

23 marca 2023
Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencje Naukową „Prawo majątkowe małżeńskie” organizowaną przez Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223